1. « Wróc do  CentrumAuto.pl
  2. CentrumAuto.pl | Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów.

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła we władanie ostatni towar.

Aby skutecznie skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musisz nas (Common Rail Sp. z o.o. , ul. Krępa - Sportowa 10, 66-001 Zielona Góra, numer tel 799 497 487, adres e-mail: info@centru,mauto.pl) poprzez wyraźne oświadczenie woli, poinformować (np. przez list wysłany pocztą, lub e-mailem) o Twojej decyzji anulowania tej umowy. Możesz skorzystać z dołączonego wzoru formularza odwołania, który nie jest jednak nakazany.

W celu zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

 

Skutki odstąpienia

Gdy odwołasz niniejszą umowę, jesteśmy zobowiązani otrzymane od Ciebie płatności spłacić niezwłocznie najpóźniej jednak w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty korzystamy z tej samej formy płatności, którą użyto w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie inaczej to z Tobą uzgodniliśmy. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony dodatkowymi opłatami związanymi z tą spłatą.

 

W przypadku towarów, które można zwrócić normalną drogą pocztową, obowiązują następujące zasady:

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Ciebie dowodu wysłania towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar musisz wysłać nam niezwłocznie a każdym bądź razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy na następujący adres: 

 

Common Rail Sp. z o.o.

ul. Krępa - Sportowa 10

66-001 Zielona Góra

numer tel 799 497 487

Termin jest zachowany, jeśli towar wyślesz przed upływem czternastu dni od w/w terminu.  Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

W przypadku towarów, których nie można wysłać zwykłą drogą pocztową (na przykład niepasujące do paczki części zapasowe) obowiązują następujące zasady:

Za utratę wartości towaru odpowiadasz tylko wtedy, gdy ta utrata wynika z niewłaściwego obchodzenia się z towarem związanego zwłaszcza z potrzebnym zbadaniem charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny do pobrania pod tym linkiem:

/pliki-do-pobrania

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.)

 

Common Rail Sp. z o.o.

ul. Krępa - Sportowa 10

66-001 Zielona Góra

numer tel 799 497 487

________

 

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego).

Natomiast jeśli umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa zawarł Pan jako firma/przedsiębiorca, to niestety przedmiotowe prawo do odstąpienia na wyżej wymienionej podstawie Panu nie przysługuje.